Program

Hausten 2017.

22. mars kl 18.00 - 19.15

ERIKA FATLAND; Grensen

Erika Fatland held foredrag om si siste bok «Grensen». Ho har lagt ut på ei reise rundt Russland gjennom Nord-Korea, Kina, Mongolia, Kasakhstan, Aserbajdsjan, Georgia, Ukraina, Hviterussland, Litauen, Poin, Latvia, Estland, Finland og Norge, samt Nordaustpassasjen. Forfattaren bak «Sovjetistan», som vart kåra til årets bok i 2015 i lånar-avstemminga til Hardangerbiblioteka (Heile Hardanger og Voss les), har brei appell i regionen. Ho kjem for å snakke om sine reiser langs grensa til verdas største land: Russland. Erika Fatland er ein av landets mest spanande sakprosaforfattarar. Ho fekk sitt store gjennombrot med boka «Sovjetistan» i 2015. No har ho vore på ei ny eventyrleg reise, denne gong langs Russland si enorme grense – frå Nord-Korea i det fjerne Austen, langs Kaukasus, over Det kaspiske hav og Svartehavet. Vi blir med til Ukraina, der president Putin ekspanderer, og opp gjennom Aust-Europa, til vår eiga grense mot Russland. Ho tek båt gjennom nordaustpassasjen – ei båtreise som har blitt mogleg etter klimaendringane. Med kunnskap om landa og deira historie og gjennom menneskemøte viser Erika Fatland korleis desse svært ulike landa alle vert påverka av sin mektige nabo. 

Kvar torsdag kl 18.00 - 20.00

OPEN TORSDAG

Kvar torsdag kl. 18 – 20 held venelaget til Sentralbadet ope hus, med kaffe, bøker, husstell og eit og anna arrangement. Velkomen innom!


 

Kva skjedde i fjor?

TIDLEGARE PROGRAMPOSTAR

Her har vi samla noko av det som har skjedde på Sentralbadet litteraturhus i 2017. Les meir


 

Onsdag 19. april kl 19.00

MØT VIGDIS HJORTH

atur som raste i spaltene.

  

Kvar torsdag kl 18.00 - 20.00

OPEN TORSDAG

Kvar torsdag k innom!
 

Kva har skjedd tidlegare i år?

TIPOSTAR

Her har vi samla noko av det som har


 

UTLEIGE

Mange moglegheiter.

   

ARRANGEMENT?
PRIVAT SELSKAP?
MØTE ELLER KURS?

På jakt etter eit bra lokale til boklansering, salongprat, festival eller infomøte? Du har funne det. På Lindeplassen, i Smelteverksporten, i Odda. Om du vil kan du gjere alt sjølv, eller vi kan vere støtteapparatet under arrangementet. LES MEIR.

 

Bilder

Blinkskot frå huset, arrangement og litt til.

SENTRALBADET LITTERATURHUS

NABOLAGET

ARBEID PÅGÅR

Historie

Milepelar for Sentralbadet litteraturhus.

 • 1908

  BYGNING NUMMER 119

  Industrien kom til Odda like etter århundreskiftet. Kalsiumcyanamidfabrikken i Odda reiste jugend-bygget, som vart brukt som lager for cyanamiden, sidan verkstad og smie.

 • 1937

  SENTRALBAD

  Huset vart bygd om til fellesgarderobe og bad for arbeidarane på smelteverket. Arbeidarane (og truleg konene) var misnøgde med at det ikkje var vaskemoglegheiter for arbeidarane ved fabrikken.

 • 2003

  ODDA SMELTEVERK KONKURS

  Philip Brothers takker for seg og bustyrarane sit igjen med tomta. Ein del går til Kina, noko blir freda, noko blir verna. Debatten går i Odda.

 • 2008

  LITTERATUREN KJEM

  Oddaforfattar Marit Eikemo tek initiativ til å ta vare på huset gjennom å etablere eit litteraturhus. Litteratursymposiet var blitt for stort for sine hus. Saman med Frode Grytten får Eikemo etter kvart opsjon på bygget og overtek huset frå Odda kommune vederlagsfritt og med stiftingskapital på 200 000 til å etablera Stiftinga Sentralbadet Litteraturhus.

 • 2011

  SENTRALBADET LITTERATURHUS

  Noregs andre litteraturhus opnar i Odda. Fungerande direktør i Kulturrådet, Vibeke Mohr, sto for opninga då under Litteratursymposiet i oktober, etter strålande innsats frå entreprenørar og dugnadsfolk på rekordtid.

 • 2014

  VENELAG

  Det finst ingen midlar til drift og huset verker mest som utleigearr. dei første åra. I 2014 vart venelaget til Sentralbadet stifta.

 • 2015

  NYE ROM

  Vi tek i bruk ny etasje! Etter tilskot frå fylket og kommunen kom heis til 2. etg. og meir ventilasjon. Under Litteratursymposiet var det arrangement oppe og kafé og boksal nede.

 • 2016

  STYRT UTVIKLING

  Ved årsskiftet gjekk styret for stiftinga samrøystes inn for styrt utvikling. I løpet av våren har huset husa ein svært vellukka litterær dugnad, møte, selskap og konfirmasjonar. Vi har fått tilskot frå Kulturrådets Rom for kunst til investeringar i utstyr, pengar frå Fritt ord til litterært program, og blitt ein av dei utvalde i Sparebanken Hjartebank for Hardanger. Det går godt.

 • Oddas
  artigaste
  hus!

Kontakt oss

Informasjon om Sentralbadet litteraturhus sine trufaste.

Ingvild Ystanes

Styreleiar

Cathrine Seim Holten

Bookingansvarleg

Marny Skeie Henkel

Leiar vennelag

Facebook

Sentralbadet på sosiale media.

 

 


 

Kor er vi?

Sentralt i hjertet av Odda.